Mobirise Website Builder

פרופ' זיו רייך – תחומי התמחות

>> כתיבת חוות דעת מומחה למוסדות בוררות, למשרדי עורכי דין ולבתי המשפט בתחומי החשבונאות, המיסים, שוק ההון והביטוח


>> כתיבת חוות דעת מומחה למוסדות בוררות למשרדי עורכי דין ולבתי המשפט לגבי חישוב פיצויים וחישוב עמלות סוכנויות ביטוח וחברות ביטוח


>> לפרופסור זיו רייך ניסיון בכתיבת חוות דעת מומחה לצורך תביעות ייצוגיות ותביעות נגזרת


>> פרופסור זיו רייך מתמחה בביצוע הערכות שווי של חברות בתחומים פיננסים וייצוג מול רשויות המס


>> הכנת חוות דעת כלכליות לחברות ציבוריות , חברות ממשלתיות וחברות פרטיות


>> כתיבת חוות דעת מומחה לבתי משפט ולמשרדי עו"ד בנושאים בקשורים לחלוקת דיבידנדים, מס הכנסה , ונושאים הפנסיה והביטוח

 

לפרופסור זיו רייך ידע וניסיון רב בתחום הפיננסי ובתחום האקדמי, ידע זה הינו חיוני לצורך התמודדות באתגרים המורכבים הקיימים בשלבים השונים הנדרשים במסגרת הכנת חוות דעת לבתי המשפט.
המומחיות של פרופסור זיו רייך הינה חיונית ביותר לבדיקת הבקרות השונות וזיהוי התהליכים השונים בחברות מורכבות במיוחד כאשר מדובר בגופים פיננסים הכפופים לרגולציה משתנה.
הליך משפטי במקרים רבים, דורש בירור פיננסי מעמיק ורחב בהקשר של עובדות קיימות, כל זאת כאשר על פי סעיף 20 לחוק הראיות, רשאי במידת הצורך, בית המשפט לפנות למומחה כאשר השופט הנכבד מעוניין להרחיב בדיקות מסוימות או בקרות מסוימות לגבי נושאים הנדרשים לקבלת ההחלטה השיפוטית ומכאן נוצר הצורך בחשבונאות משפטית המאגדת בתוכה יכולות פיננסיות בענפים שונים, כאשר לפרופסור זיו רייך יש ניסיון אקדמי וניסיון מעשי ושניהם ביחד מאפשרים לבחון ולבקר את הפעולות השונות הקשורות למקרה המשפטי, לפתור סוגיות פיננסיות מורכבות ומסובכות ולתת מסקנות והמלצות תוך התייחסות לנושא המס לרגולציה ולממשל התאגידי כמו כן להנחיות של הרשות לניירות ערך ולהנחיות משרד האוצר והרגולטורים השונים.
הניסיון המצטבר של פרופסור זיו רייך, מאפשר לסייע לעורכי הדין כבר בשלבי הכנת כתב התביעה או במקרים מסוימים הכנת חוות דעת נגדית הנדרשת לכתב ההגנה וזאת בכל השלבים ובכל ההליכים המשפטיים כמו כן בבוררויות ובגישורים הן מטעם בתי המשפט (שלום, מחוזי, משפחה) והן מטעם אחד הצדדים או כבורר או מגשר הממונה על ידי בית המשפט ובמקרים מסוימים ממונה על ידי אחד מהצדדים.


פרופסור זיו רייך מתמחה בייצוג מול רשויות המס השונות ובייצוג בהתאם לרגולציה הדרושה 

צור קשר

__________

ליצירת קשר עם פרופ' זיו רייך, לביצוע בדיקות נאותות, ייצוג מול רשויות מס הכנסה, הערכות שווי בהתאמה לתקינה החשבונאית, כתיבת חוות דעת בתביעות נגזרות ותביעות ייצוגיות, בדיקת עמלות סוכנויות ביטוח ועמלות חברות הביטוח, ביקורת פנימית וביקורת חקירתית, ייעוץ פיננסי וליווי גיוסי הון

הערכות שווי

__________

פרופ' זיו רייך מומחה בהכנת הערכות שווי בהתאם להנחיות הרגולציה של אגף שוק ההון, הרשות לניירות ערך, מס הכנסה והתקינה החשבונאית, הערכות השווי כוללות את חישוב המס הנדרש, עמידה בדרישות ההון וייצוג מול רשויות המס ומול הרגולטורים השונים. התמחות בהערכות שווי לצורך מיזוגים ורכישות פיננסיות של בתי השקעות חברות וסוכניות ביטוח

תחומי התמחות

__________

פרופ' זיו רייך מומחה פיננסי בכתיבת חוות דעת חשבונאיות למוסדות בוררות למשרדי עורכי דין ולבתי המשפט, מומחה בחישוב פיצויים ועמלות סוכנויות וחברות ביטוח בנוגע למחלוקות לגבי חסכונות ארוכי טווח כדוגמת פנסיה, ביטוח מנהלים וקרנות השתלמות, בחינת האיתנות הפיננסית וחישוב עלויות המס בהתאם לתקנות ולהנחיות אגף שוק ההון ופקודת מס הכנסה

ביקורת חקירתית

__________

פרופ' זיו רייך מומחה בביצוע ביקורת חקירתית בגופים פיננסיים ובחינת השלכות המס השונות, פעולות הביקורת החקירתית והביקורת הפנימית, כוללות את חישוב הנזק הנגרם, עמידה בדרישות אגף שוק ההון והרשות לניירות ערך, ניתוח פיננסי מקיף לגבי השלכות הנזק לטווח הקצר ולטווח הארוך