mobirise.com

פרופ' זיו רייך – ביקורת חקירתית

פרופ' זיו רייך כיהן כנשיא איגוד המבקרים הפנימיים והינו בעל מומחיות פיננסית לביצוע ביקורת חקירתית בתחומי החשבונאות הביטוח והמיסים, פעולות הביקורת החקירתית כוללות את חישוב הנזק הנגרם, ניתוח פיננסי מקיף לגבי השלכות הנזק לטווח הקצר ולטווח הארוך, השלכות המס בהתאמה לפקודת מס הכנסה והרגולציה הענפית, ועמידה בדרישות החוזרים המקצועיים וההנחיות של משרד האוצר אגף שוק ההון.

פרופסור זיו רייך מומחה בביצוע הביקורת החקירתית בדגש לאיתור פעולות פיננסיות חריגות ובדיקה העם מדובר בטעויות או בהונאות.

הביקורת החקירתית בה מתמחה פרופסור זיו רייך הינה עם דגשים רגולטוריים ודגשים חשבונאיים מעמיקים ביותר ומטרתה להגן על המשקיעים מקרב הציבור ועל החוסכים במידה ומדובר בגופים פיננסים מפוקחים, בביקורת החקירתית ניתן ליישם סקרים שונים במטרה לנהל את הסיכונים של החברה בנוגע למעילות והונאות וכמו כן לבצע חישובים כמותיים בנוגע לנזקים שנוצרו והכנת חוות דעת מומחה במידה ובסוף התהליך הנזק יתגבש לתביעה.

תהליך ביצוע הביקורת החקירתית יכול לסייע במקרים של חברות הנמצאות במצב של חדלות פירעון כמו כן במצב בו נדרש ללוות הבראה של חברה. התהליך כולל בתוכו בדיקות.
 לגבי הונאות ופעולות אסורות בניירות ערך וכמו כן בדיקת פעולות חשבונאיות לגבי הברחת נכסים, כאשר ביצוע פעולות הביקורת מוביל לעיתים להליכי גילוי מרצון ולעיתים להרמת מסך לפי סעיף 6 לחוק החברות התשנ"ט 1999. יצוין כי המומחיות הנדרשת לביצוע ביקורת חקירתית הינה כזאת המשלבת בתוכה הבנה עסקית והבנה חשבונאית רבה תוך יכולת ירידה לפרטים והבנה של עולם המשפט והשלכות המס במידת הצורך. פרופסור זיו רייך משלב התהליך הביקורת החקירתית ניסיון יישומי עצום עם ניסיון אקדמי עצום זאת בשלבים השונים בביצוע הביקורת החקירתית על כל ההיבטים השונים החל מבניית הסקר המקדים, תהליך הבדיקות והביקורות הפיננסיות השונות ולבסוף כתיבת חוות דעת מומחה ומתן הדגשים השונים וההמלצות להמשך התהליך תוך סיוע וליווי לפתרון הבעיות שנוצרו כתוצאה מהמעילות או מהטעויות שהתרחשו.

במידת הצורך בסיום ביצוע תהליך הביקורת הפנימית, מתבצע תהליך נוסף של ניהול סיכונים , תוך כדיי בדיקת הסיכונים השונים, מיפוי הסיכונים הערכתם והמלצה לגבי המהלכים אותם יש לבצע במטרה למנוע את אותם סיכונים או במקרים מסוימים כדיי לנטרל את הסיכונים, כל זאת תוך בניית מתודולוגיה פיננסית בהתאם לגוף המבוקר ולענף בו הוא עוסק ולרגולציה הנדרשת.


צור קשר

__________

ליצירת קשר עם פרופ' זיו רייך, לביצוע בדיקות נאותות, ייצוג מול רשויות מס הכנסה, הערכות שווי בהתאמה לתקינה החשבונאית, כתיבת חוות דעת בתביעות נגזרות ותביעות ייצוגיות, בדיקת עמלות סוכנויות ביטוח ועמלות חברות הביטוח, ביקורת פנימית וביקורת חקירתית, ייעוץ פיננסי וליווי גיוסי הון

הערכות שווי

__________

פרופ' זיו רייך מומחה בהכנת הערכות שווי בהתאם להנחיות הרגולציה של אגף שוק ההון, הרשות לניירות ערך, מס הכנסה והתקינה החשבונאית, הערכות השווי כוללות את חישוב המס הנדרש, עמידה בדרישות ההון וייצוג מול רשויות המס ומול הרגולטורים השונים. התמחות בהערכות שווי לצורך מיזוגים ורכישות פיננסיות של בתי השקעות חברות וסוכניות ביטוח

תחומי התמחות

__________

פרופ' זיו רייך מומחה פיננסי בכתיבת חוות דעת חשבונאיות למוסדות בוררות למשרדי עורכי דין ולבתי המשפט, מומחה בחישוב פיצויים ועמלות סוכנויות וחברות ביטוח בנוגע למחלוקות לגבי חסכונות ארוכי טווח כדוגמת פנסיה, ביטוח מנהלים וקרנות השתלמות, בחינת האיתנות הפיננסית וחישוב עלויות המס בהתאם לתקנות ולהנחיות אגף שוק ההון ופקודת מס הכנסה

ביקורת חקירתית

__________

פרופ' זיו רייך מומחה בביצוע ביקורת חקירתית בגופים פיננסיים ובחינת השלכות המס השונות, פעולות הביקורת החקירתית והביקורת הפנימית, כוללות את חישוב הנזק הנגרם, עמידה בדרישות אגף שוק ההון והרשות לניירות ערך, ניתוח פיננסי מקיף לגבי השלכות הנזק לטווח הקצר ולטווח הארוך